Data-Driven: Nghệ thuật Digital Marketing

Người làm Digital Marketing ngày nay đang đứng trước cơ hội sử dụng kho dữ liệu dồi dào cho các chiến dịch của mình. Tuy nhiên công việc tối ưu hóa tất cả các nguồn dữ liệu này là cả ... Read more

Ba chiến lược chạm tới “gu” khách hàng

Mức độ thích hợp (relevance) trong tiếp thị số chính là thứ mà chuyên gia nhãn hiệu khao khát đạt được và các công ty truyền thông cạnh tranh nhau để đáp ứng. Nó là động lực thúc đẩy tiếp ... Read more

Marketing với người nổi tiếng trên mạng

Trên các phương tiện truyền thông xã hội ngày nay, người nổi tiếng hay những người có tầm ảnh hưởng (influencer) là một trong những nhân tố kỳ diệu có sức mạnh chi phối lớn nhất. Dù trong một nhóm ... Read more