ABC về Programmatic – Tổng quan

Bạn chắc chắn biết rõ cuộc cách mạng mang tên “Programmatic” đang diễn ra trong ngành tiếp thị số. Dù ngân sách chi tiêu cho công nghệ tự động hóa này vẫn còn khá khiêm tốn so với qui mô ... Read more

7 Bài Học Marketing Trong Năm 2015

Hãy cùng điểm lại những thay đổi quan trọng trong lĩnh vực marketing năm vừa qua để rút ra những bài học làm hành trang cho năm mới. Những đúc kết sau đây xoay quanh một chủ đề chung: chúng ta ... Read more