Mobile “vượt mặt” PC

Bất chấp rất nhiều cải tiến công nghệ trong lĩnh vực tiếp thị số, quảng cáo hiển thị và nền tảng của nó vẫn bị hiểu sai trầm trọng là được xây dựng dựa trên Impression (lượt hiển thị), click ... Read more

Dùng Dữ Liệu Để Động Viên Nhân Viên

Hầu hết Marketer đều biết tầm quan trọng của việc sử dụng dữ liệu để hiểu khách hàng và làm thế nào tác động lên hành vi tiêu dùng của họ. Nhiều công ty truyền thông còn nhận ra sức ... Read more

ABC Về Programmatic: Các Loại Hình Quảng Cáo

Không thể phủ nhận Real-time bidding (RTB) – cơ chế đấu giá quảng cáo theo thời gian thực – là một trong những động lực đẩy nhanh sự tăng trưởng của công nghệ Programmatic tính đến hiện tại. Tuy nhiên, ... Read more