Programmatic – Sân Chơi Mới Dành Cho Brand Marketer

Công nghệ Programmatic (tự động hóa các qui trình) không chỉ dành riêng cho các chiến lược tiếp thị định hướng thành quả (Performance marketing). Các Brand Marketer với chiến lược xây dựng thương hiệu cũng đang chuyển đổi ngân ... Read more

5 Khác Biệt Cơ Bản Giữa RTB Và Direct Buy

Với những Marketer muốn chạy các chiến dịch quảng cáo hiển thị trực tuyến, việc chọn lựa giữa giao dịch trực tiếp với bên bán (Direct Buy) và cơ chế đấu giá theo thời gian thực (RTB) dường như có ... Read more