Ad Fraud – Trách Nhiệm Và Giải Pháp

Hệ sinh thái quảng cáo Programmatic có tính phân chia. Có những công nghệ bên bán và bên mua, bên nào phục vụ bên đó. Nhưng gian lận quảng cáo tác động lên tất cả các bên tham gia. Và dù ... Read more

Ad Fraud – Nguồn Gốc Vấn Đề

Trong phần trước, chúng ta đã làm quen với thực trạng và các hình thái khác nhau của gian lận quảng cáo (Ad Fraud). Phần này sẽ tiếp nối với câu hỏi: Nguyên nhân cơ bản thúc đẩy Ad Fraud ... Read more