Programmatic – Sân Chơi Mới Dành Cho Brand Marketer

Công nghệ Programmatic (tự động hóa các qui trình) không chỉ dành riêng cho các chiến lược tiếp thị định hướng thành quả (Performance marketing). Các Brand Marketer với chiến lược xây dựng thương hiệu cũng đang chuyển đổi ngân ... Read more

Tổng quan dự án Google AMP

Vào đầu tháng 10 năm nay Google đã công bố Dự án tăng tốc cho trang web di động - AMP (Accelerated Mobile Page Project), một sáng kiến mã nguồn mở nhằm giúp các trang web tải nhanh hơn ... Read more