Xây Dựng Nền Tảng MarTech Cho Doanh Nghiệp

Làm cách nào để xây dựng một cấu trúc MarTech (công nghệ tiếp thị) vững chắc? Bài viết sẽ tóm gọn 3 thành phần quan trọng Marketer không thể bỏ qua khi đề cập đến một nền tảng MarTech vững ... Read more

Big Data: Định lượng hay định tính?

Nghe “ca” quá nhiều trong thế giới công nghệ hiện nay và bạn buộc phải tin rằng "dữ liệu lớn" (Big Data) là câu trả lời cho mọi vấn đề của công ty. Thật tệ là nó thường không phải ... Read more