Xây Dựng Lòng Tin Bằng Dữ Liệu

Dữ liệu là điều tuyệt vời, và nếu doanh nghiệp ứng dụng một cách thông minh thì nó sẽ trở thành phép màu giúp thay da đổi thịt cho toàn bộ hoạt động kinh doanh. Do đó không không có ... Read more

Phân tích dữ liệu và bài học cho Marketer

Sau khi thực hiện một chiến dịch phân tích gần đây cho khách hàng, David Sprinkle – Giám đốc phân tích của Acronym, công ty chuyên cung cấp giải pháp Marketing dựa trên phân tích dự dữ liệu khách hàng ... Read more