Còn Gì Quan Trọng Hơn Big Data?

Thời đại mà người ta chỉ đọc được nửa bài báo, thì rất ít ông chủ dành đủ thời gian để hiểu sâu sắc những giá trị Big Data có thể mang lại cho việc kinh doanh của họ. Trong ... Read more

Content Marketing & “Sự thật mất lòng”

Không có gì đáng ngạc nhiên khi chiến lược nội dung không tốt sẽ dẫn đến tỷ lệ chuyển đổi thấp. Chuyên gia về CRO (conversion rate optimization) Tim Ash đã giải đáp nhiều vấn đề mà các tổ chức ... Read more