5 Khác Biệt Cơ Bản Giữa RTB Và Direct Buy

Với những Marketer muốn chạy các chiến dịch quảng cáo hiển thị trực tuyến, việc chọn lựa giữa giao dịch trực tiếp với bên bán (Direct Buy) và cơ chế đấu giá theo thời gian thực (RTB) dường như có ... Read more