Khám Phá Nền Tảng DMP – Phần 3

Phần 1 và Phần 2 đã thảo luận về quá trình xử lý dữ liệu và một số ứng dụng cơ bản của nền tảng quản trị thông tin tích hợp (DMP – Data Management Platform) hiện đại. Cụ ... Read more

5 Điều Cần Biết Về Thực Trạng Programmatic

Với những Marketer đang sử dụng quảng cáo cho các chiến dịch xây dựng hình ảnh thương hiệu thì rõ ràng công nghệ Programmatic nằm trong nhóm những ứng dụng hàng đầu cần được xem xét. Dưới đây là 5 điều ... Read more

Khám Phá Nền Tảng DMP – Phần 2

Dữ liệu đầu ra Trong khi dữ liệu đầu vào (Data in) thiên về kỹ thuật và công nghệ, thì dữ liệu đầu ra (Data out) liên quan nhiều đến các yếu tố con người và nó thực sự đòi hỏi ... Read more