Bùng Nổ Với Third-Party Data  (Phần 2)

Khác với công ty môi giới dữ liệu, các Marketer - trong vai trò là người mua quảng cáo - không nhất thiết phải nắm rõ cách xây dựng các phân khúc người dùng từ third-party data. Cái họ quan ... Read more

Bùng Nổ Với Third-Party Data  (Phần 1)

“Dữ liệu độc lập” hay “dữ liệu bên thứ 3” (Third-party data) là nguồn dữ liệu có vai trò quan trọng nhưng cũng gây tranh cãi nhất trong thế giới Marketing. Nói một cách dễ hiểu, dữ liệu third-party không đến ... Read more

Ba Bước Xóa Bỏ “Lỗ Hổng” Trong Martech

Marketer và rào cản của Martech Mọi nỗ lực của Marketer đều xoay quanh khách hàng, và dĩ nhiên, họ luôn cố gắng để tập trung vào đúng mục tiêu này. Tuy nhiên chúng ta đều biết rằng, giữa Marketer và ... Read more