Marketing với người nổi tiếng trên mạng

Trên các phương tiện truyền thông xã hội ngày nay, người nổi tiếng hay những người có tầm ảnh hưởng (influencer) là một trong những nhân tố kỳ diệu có sức mạnh chi phối lớn nhất. Dù trong một nhóm ... Read more