Xây Dựng Nền Tảng MarTech Cho Doanh Nghiệp

Làm cách nào để xây dựng một cấu trúc MarTech (công nghệ tiếp thị) vững chắc? Bài viết sẽ tóm gọn 3 thành phần quan trọng Marketer không thể bỏ qua khi đề cập đến một nền tảng MarTech vững ... Read more

Khám Phá Địa Hạt Martech: Web Analytics

Nền tảng của một chiến lược tiếp thị số hiệu quả vẫn tiếp tục xây dựng dựa trên hoạt động thu thập, phân tích và báo cáo dữ liệu Website. Đối với Marketer hiện nay, cụm từ “phân tích” (Analytics) là ... Read more

Công Nghệ Kết Nối Thế Giới Online-Offline

Bắt đầu từ hoạt động Marketing truyền thống tiến hóa lên tiếp thị số là một hành trình phát triển tự nhiên. Kể cả những nhà khởi nghiệp hay các doanh nghiệp lâu đời – bất kể có hoạt động ... Read more

Ba Bước Xóa Bỏ “Lỗ Hổng” Trong Martech

Marketer và rào cản của Martech Mọi nỗ lực của Marketer đều xoay quanh khách hàng, và dĩ nhiên, họ luôn cố gắng để tập trung vào đúng mục tiêu này. Tuy nhiên chúng ta đều biết rằng, giữa Marketer và ... Read more