IAB Báo Cáo Doanh Thu Programmatic Năm 2014

Dựa trên ủy quyền của Cục Quảng Cáo Tương Tác (IAB), PricewaterhouseCoopers (PwC) – một trong những tập đoàn kinh doanh đa lĩnh vực hàng đầu thế giới, đã thực hiện nghiên cứu việc ứng dụng công nghệ Programmatic vào ... Read more