Dữ liệu: “gia vị” cho sáng tạo

Quảng cáo sáng tạo xứng đáng là một phần của các chủ đề xung quanh truyền thông Programmatic. Nhưng thực tế không phải như thế. "Chưa có quảng cáo sáng tạo thực sự", Steven Wolfe Pereira, Phó chủ tịch (VP) phụ ... Read more