5 Điều Cần Biết Về Thực Trạng Programmatic

Với những Marketer đang sử dụng quảng cáo cho các chiến dịch xây dựng hình ảnh thương hiệu thì rõ ràng công nghệ Programmatic nằm trong nhóm những ứng dụng hàng đầu cần được xem xét. Dưới đây là 5 điều ... Read more

Dữ Liệu Khách Hàng Tốt Nhất: Ngay Trong Tầm Tay

First-party data đang trở thành nguồn dữ liệu được ưu tiên hàng đầu cho các chiến lược tiếp thị trên cơ sở người dùng (People-based Marketing). Với áp lực buộc phải sử dụng dữ liệu để mang lại thông điệp quảng ... Read more

Góc Nhìn Chuyên Sâu Về  Second-Party Data

So với “first-party data” (Dữ liệu chính chủ) và “third-party data” (Dữ liệu độc lập), thì “second-party data” (Dữ liệu bên thứ hai) không phải là thuật ngữ thường được nhắc đến trong Digital Marketing. Tuy vậy, đây vẫn là một ... Read more