5 Điều Cần Biết Về Thực Trạng Programmatic

Với những Marketer đang sử dụng quảng cáo cho các chiến dịch xây dựng hình ảnh thương hiệu thì rõ ràng công nghệ Programmatic nằm trong nhóm những ứng dụng hàng đầu cần được xem xét. Dưới đây là 5 điều ... Read more

Dữ Liệu Khách Hàng Tốt Nhất: Ngay Trong Tầm Tay

First-party data đang trở thành nguồn dữ liệu được ưu tiên hàng đầu cho các chiến lược tiếp thị trên cơ sở người dùng (People-based Marketing). Với áp lực buộc phải sử dụng dữ liệu để mang lại thông điệp quảng ... Read more

Phát Huy Tối Đa Tiềm Năng Với Intent Data

Doanh nghiệp có đang sử dụng hiệu quả ‘dữ liệu dự định’ (Intent Data) họ có hay không? Hãy cùng phá vỡ những rào cản Marketer đang phải đối mặt để phát huy tối đa tiềm năng của loại dữ ... Read more

Bùng Nổ Với Third-Party Data  (Phần 2)

Khác với công ty môi giới dữ liệu, các Marketer - trong vai trò là người mua quảng cáo - không nhất thiết phải nắm rõ cách xây dựng các phân khúc người dùng từ third-party data. Cái họ quan ... Read more