Bùng Nổ Với Third-Party Data  (Phần 1)

“Dữ liệu độc lập” hay “dữ liệu bên thứ 3” (Third-party data) là nguồn dữ liệu có vai trò quan trọng nhưng cũng gây tranh cãi nhất trong thế giới Marketing. Nói một cách dễ hiểu, dữ liệu third-party không đến ... Read more

Góc Nhìn Chuyên Sâu Về  Second-Party Data

So với “first-party data” (Dữ liệu chính chủ) và “third-party data” (Dữ liệu độc lập), thì “second-party data” (Dữ liệu bên thứ hai) không phải là thuật ngữ thường được nhắc đến trong Digital Marketing. Tuy vậy, đây vẫn là một ... Read more