Bùng Nổ Với Third-Party Data  (Phần 2)

Khác với công ty môi giới dữ liệu, các Marketer - trong vai trò là người mua quảng cáo - không nhất thiết phải nắm rõ cách xây dựng các phân khúc người dùng từ third-party data. Cái họ quan ... Read more