Những Ví Dụ Về Trao Đổi Dữ Liệu Giá Trị Giữa Người Dùng Và Thương Hiệu

Đổi dữ liệu lấy cái gì đó có giá trị cảm nhận được là một thực tế khi sử dụng thương mại điện tử và web, hay bất cứ thứ gì có dùng cookie. Sự trao đổi giá trị này ngày ... Read more

Dữ Liệu Khách Hàng Tốt Nhất: Ngay Trong Tầm Tay

First-party data đang trở thành nguồn dữ liệu được ưu tiên hàng đầu cho các chiến lược tiếp thị trên cơ sở người dùng (People-based Marketing). Với áp lực buộc phải sử dụng dữ liệu để mang lại thông điệp quảng ... Read more