Nội Bộ “Vững Tay Chèo”, Thành Công DMP

“Nỗ lực tại mọi điểm tiếp xúc trực tuyến có tiếp cận được khách hàng tiềm năng (Audience) hay không?” trở thành câu hỏi ngày càng quan trọng với người Marketer. Chỉ trong vòng bốn năm gần đây tốc độ phát ... Read more

Phân tích dữ liệu mở đường cho Marketing “Customer-to-Business”

Hai mô hình Marketing B2B (business-to-business) và B2C (business-to-consumer) đã tồn tại từ lâu, nhưng với đà dữ liệu thu thập được ngày càng tăng đã tạo nên biến thể với tên gọi Markeitng C2B (Customer-to-Business). Dựa trên phân tích dữ ... Read more