Dinh Le Dat
 15/05/2015

Marketing theo định hướng dữ liệu (Data-Driven) và Hệ thống quản trị khách hàng Số (Digital CRM & CEM)

Marketing theo định hướng dữ liệu (Data-Driven) và Hệ thống quản trị khách hàng Số (Digital CRM & CEM)

Sự tiến hóa của Internet sang Internet của Sự vật trên Nền tảng thứ ba bao gồm: Mạng xã hội, Di động, Phân tích/ Dữ liệu lớn, Điện toán đám mây đang diễn ra với tốc độ chưa từng có với các cách tân, cơ hội vô cùng lớn cho từng cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức, quốc gia, khu vực cũng như thế giới. Tham gia vào làn sóng mới của Doanh  nghiệp số (Digital Enterprise) này trở thành quyết định sống còn của các Doanh nghiệp từ lớn đến vừa và nhỏ.

Với vai trò của một Marketer & Salesman trong thời đại Internet & Big Data không khó để nhận ra rằng Digital Marketing đã và đang khai phá ra quy cách chuẩn biến dữ liệu thành giá trị thương mại. Tương lai của Sale & Marketing sẽ hợp nhất các chiến lược riêng lẻ, công nghệ sẽ giúp xác định trạng thái khách hàng đang đứng ở đâu trong toàn bộ tiến trình ra quyết định. Thông tin có thể trợ giúp quá trình chọn lựa nội dung quảng cáo và thông điệp tương ứng cần truyền tải đến với người dùng là gì. Câu trả lời chính là nền tảng Marketing hợp nhất trong tương lai không chỉ xoay quanh Marketer không thôi. Thay vào đó nó phải hướng tới khách hàng (Digital CRM) tại bất cứ nơi đâu họ tiếp xúc với nhãn hiệu dù là trực tuyến hay trong đời sống thực.

Và hành trình vạn dặm bắt đầu từ slide dưới này:

Đinh Lê Đạt

Related Posts