Tăng trưởng Real-Time Bidding tỉ lệ thuận Programmatic Direct

Người làm Marketing từng mua dịch vụ truyền thông sử dụng công nghệ Programmatic Direct sẽ cảm thấy dễ chịu hơn khi tiếp cận với một khái niệm mở rộng và có liên quan: Programmtatic Real-Time Bidding (Programmatic RTB). Vì ... Read more

Xác định Tính cách, Giới tính và Độ tuổi người dùng Internet thông qua Truyền thông xã hội

Xác định Tính cách, Giới tính và Độ tuổi người dùng Internet thông qua ngôn từ trên Truyền thông xã hội. Một trong những công nghệ nền tảng (#AdTech) quan trọng nhất của Quảng cáo trực tuyến là thuật toán ... Read more