3 Bước Dữ liệu Giúp Túi Tiền Doanh Nghiệp “Tăng Cân” (Phần 1 – Phân tích quá khứ)

Với vai trò của một Marketer trong thời đại Big Data không khó để nhận ra rằng dữ liệu và phân tích dữ liệu là một lĩnh vực còn khá non trẻ. Trong khi dữ liệu thu thập được ngày càng ... Read more