Xác định Tính cách, Giới tính và Độ tuổi người dùng Internet thông qua Truyền thông xã hội

Xác định Tính cách, Giới tính và Độ tuổi người dùng Internet thông qua ngôn từ trên Truyền thông xã hội. Một trong những công nghệ nền tảng (#AdTech) quan trọng nhất của Quảng cáo trực tuyến là thuật toán ... Read more

Trình tự mua hàng: chưa dừng “đánh đố” Marketer

Cùng với sự gia tăng nhanh chóng số lượng các cổng tương tác trực tuyến và phi trực tuyến như hiện nay, việc hiểu về hành trình mua sắm (customer journey) của người tiêu dùng trở nên phức tạp hơn ... Read more