Marketing Analysis – Giải Phóng Sức Mạnh Với Thống Kê Mô Tả (Phần 2)

Phần trước, chúng ta đã ứng dụng đại lượng phương sai (Variance) và độ lệch chuẩn (Standard Deviations – SD) để cung cấp nhiều thông tin hơn cho quyết định phân bổ ngân sách hợp lý. Phần tiếp theo sẽ ... Read more

Hãy Lắng Nghe Truyền Thông Xã Hội

Internet tràn ngập tin bài tán dương các xu hướng kỹ thuật số đủ loại: nào là video vẫn đang phát triển mạnh, Internet kết nối mọi thứ (IoT), truyền phát trực tiếp và "thời gian siêu thực". Nhưng những ... Read more

Marketing Analysis – Giải Phóng Sức Mạnh Với Thống Kê Mô Tả (Phần 1)

Những bài học vỡ lòng về các nguyên tắc thống kê cơ bản có thể giúp Marketer tích lũy và khai thác được những thông tin hữu ích từ dữ liệu tiếp thị. Khi nhắc đến các thống kê mô tả, ... Read more