Vấn Đề ‘Chi Phí Đại Diện’ Trong Môi Trường Programmatic

Trong lĩnh vực tài chính, “chi phí đại diện” là một trong những điểm nhức nhối mà ngành đã phải đối mặt nhiều thập kỷ qua. Chi phí này nảy sinh từ vấn đề “Ông chủ và Người đại diện” ... Read more