Nổi Bật Độ Gắn Kết Người Dùng Với Thang Đo Attention

Chúng ta nói nhiều về trải nghiệm người dùng (user experience) trong hoạt động tiếp thị, nhưng nó thực sự là gì? Và làm cách nào để đo lường nó? Những năm gần đây, Marketer bắt đầu nhận thức và quan ... Read more