Native Ad – Tương Lai Của Quảng Cáo Mobile (Phần 2)

Phần trước đã đề cập đến xu hướng và những khái niệm cơ bản liên quan đến quảng cáo tự nhiên. Bài viết lần này sẽ giới thiệu những yếu tố cơ bản tạo tiền đề cho sự phát triển ... Read more

Dữ Liệu Địa Lý “Làm Mới” Chiến Dịch ‘Let’s Go Places’

Cuối tháng 6 vừa qua, Toyota đã khởi động chiến dịch quảng bá cho dòng sản phẩm Corolla và Camry mới tại thị trường Mỹ và dự kiến sẽ kết thúc vào tháng 11 năm nay. Đây được xem là ... Read more