Thách Thức Publisher Phải Đối Mặt Trong Thị Trường Programmatic – Phần 2

Vị thế mặc cả giảm dần theo thời gian Những năm gần đây, vị thế mặc cả của Publisher trong các giao dịch quảng cáo bị suy giảm vì nhiều nguyên nhân. Một mặt, hầu hết Advertiser ngày càng ưa ... Read more

Vòng Tuần Hoàn Và Dự Báo Thế Hệ Kế Tiếp Của Walled Garden

Thời gian gần đây, “Walled-garden” (gọi nôm na là “bức tường bảo mật”, đề cập đến các công nghệ hay nền tảng “đóng”) đang là chủ đề thu hút được chú ý của đông đảo thành phần tham gia thị ... Read more