Khác Biệt Giữa Chuyên Gia Phân Tích Và Nhà Khoa Học Dữ Liệu

Để phát triển một chiến lược tiếp thị đa kênh hiệu quả, các thương hiệu phải tuyển dụng những người có thể “biến hóa” dữ liệu. Liệu đó là nhà phân tích dữ liệu hay nhà khoa học dữ liệu? Và ... Read more

Machine Learning – Công Nghệ Khai Thác Tối Đa Giá Trị Big Data (Phần 2)

Machine learning hỗ trợ đưa ra các quyết định thông minh Qui trình Machine learning (Máy học) ngày càng thống trị trong nhiều mảng công nghệ khác nhau. Nó có thể là những công cụ đơn giản nhất như kiểm tra ... Read more

Machine Learning – Công Nghệ Khai Thác Tối Đa Giá Trị Big Data (Phần 1)

Song hành với sự bùng nổ của Big Data, các qui trình máy học (Machine learning) ngày càng đóng vai trò quan trọng trong việc đào sâu dữ liệu, xử lý thông tin phục vụ cho hoạt động tiếp thị. Vấn đề ... Read more

Góc Nhìn Khách Quan Về Xu Hướng Ad Blocking (Phần 3)

Ứng với mỗi một nguyên nhân được đề cập ở phần trước, luôn có một số giải pháp nhất định giúp hệ sinh thái số vượt qua khủng hoảng chặn quảng cáo (Ad Blocking). Tuy nhiên không phải cách giải ... Read more