Cá nhân hóa kết dính lòng trung thành khách hàng

Người tiêu dùng đang kết nối với các thương hiệu thông qua nhiều kênh khác nhau, đồng nghĩa với việc nhà bán lẻ phải cố gắng nhiều hơn để có được lòng trung thành của khách hàng. Đội ngũ Marketing cần ... Read more

Siêu Cá Nhân Hóa: Cách Xây Dựng Lòng Trung Thành Dựa Trên Dữ Liệu

Các nhà bán lẻ có thể học hỏi nhiều điều từ Starbucks – thương hiệu biết sử dụng dữ liệu một cách thuần thục để xây dựng và duy trì được lòng trung thành từ khách hàng. Trong quý 3/2015 gần ... Read more