ABC Về Programmatic: Các Thành Phần Trong Hệ Sinh Thái – DMP

Dữ liệu hiện đang thống lĩnh hầu hết các khía cạnh của truyền thông số, và một nền tảng giúp quản trị các dữ liệu này ra đời như một tất yếu để hỗ trợ Marketer, Publisher và các chủ ... Read more

Văn hóa phân tích như “hơi thở” Marketer hiện đại

Những tiến bộ công nghệ như “beacon”, DMP, nền tảng Attribution và quảng cáo định vị đã tạo ra khối lượng lớn dữ liệu chính xác hơn, nảy sinh nhiều cơ hội hiểu rõ các kênh khác nhau đang hoạt ... Read more

Programmatic 3.0: mô hình kế tiếp cho mua bán quảng cáo

Marketer luôn luôn mong muốn tiếp cận với khán giả chất lượng ở quy mô lớn. Trước đây không khó để lập kế hoạch mua quảng cáo trên các mạng lưới phát sóng hàng đầu và quảng cáo toàn trang ... Read more