Native Ad – Tương Lai Của Quảng Cáo Mobile (Phần 2)

Phần trước đã đề cập đến xu hướng và những khái niệm cơ bản liên quan đến quảng cáo tự nhiên. Bài viết lần này sẽ giới thiệu những yếu tố cơ bản tạo tiền đề cho sự phát triển ... Read more

Đường Dẫn Đến Thành Công Với  Premium Programmatic

Bạn đang tìm kiếm thành công với công nghệ Programmatic chất lượng cao (Premium Programmatic) được sử dụng trong các giao dịch truyền thông? Bài viết này gợi ý những nét cơ bản mà các Thương hiệu (Brand) lẫn Nhà ... Read more

Chiến Lược Dữ liệu:  Định Nghĩa Luật Chơi – Nắm Bắt Cơ Hội

Có một qui tắc bất biến cho bất kỳ trò chơi nào đó là: trước khi có thể ghi điểm phải hiểu về “luật chơi”  - biết cách chơi như thế nào để chiến thắng, và những điều nên tránh ... Read more