Đo Lường Hiệu Quả Truyền Thông – Hãy Triển Khai Đúng Cách (Phần 3)

Tiến hành Thử nghiệm có kiểm soát với Control Group Phương pháp 1: sử dụng các chiến dịch thay thế (PSA/ Placeholder Campaigns) Đây là cách sử dụng placebo testing (thử nghiệm giả), còn gọi là “thử nghiệm PSA”. Chỉ đơn giản ... Read more