Chiến Lược Dữ liệu:  Định Nghĩa Luật Chơi – Nắm Bắt Cơ Hội

Có một qui tắc bất biến cho bất kỳ trò chơi nào đó là: trước khi có thể ghi điểm phải hiểu về “luật chơi”  - biết cách chơi như thế nào để chiến thắng, và những điều nên tránh ... Read more