Marketing Analysis – Giải Phóng Sức Mạnh Với Thống Kê Mô Tả (Phần 2)

Phần trước, chúng ta đã ứng dụng đại lượng phương sai (Variance) và độ lệch chuẩn (Standard Deviations – SD) để cung cấp nhiều thông tin hơn cho quyết định phân bổ ngân sách hợp lý. Phần tiếp theo sẽ ... Read more

Marketing Analysis – Giải Phóng Sức Mạnh Với Thống Kê Mô Tả (Phần 1)

Những bài học vỡ lòng về các nguyên tắc thống kê cơ bản có thể giúp Marketer tích lũy và khai thác được những thông tin hữu ích từ dữ liệu tiếp thị. Khi nhắc đến các thống kê mô tả, ... Read more