Marketing Operations “ngôi sao” đang lên trong nghề Marketing

Ông Craig Moore, giám đốc phụ trách mảng dịch vụ của SiriusDecisions, đã mô tả Marketing Operations (MO) như "hòn đảo của những món - đồ chơi - không được ưa thích”. Nhưng thực tế, khi đặt MO cùng tham ... Read more