Google Và Tham Vọng Về Một Hệ Sinh Thái Số Khép Kín – Phần 1

Tình trạng cạnh tranh, mua bán và chuyển đổi giữa các ông trùm truyền thông hiện nay đã tạo điều kiện lý tưởng cho nhiều phát kiến và kết hợp công nghệ mới giúp quản lý, phân phối và đo ... Read more

Công Nghệ “Nhận Dạng Người Dùng” – Độc Quyền Hay Chia Sẻ?

Khả năng nhận dạng mọi khía cạnh của một khách hàng trực tuyến đã chứng minh hiệu quả và mang lại giá trị béo bở cho Nhà quảng cáo (Advertiser), Nhà sản xuất nội dung (Publisher), các công ty cung ... Read more