Trận chiến mới của tiếp thị đa kênh: Attribution

Chúng ta luôn mong muốn hiểu biết thật chi tiết hiệu quả chiến dịch tiếp thị của tất cả các kênh truyền thông. Mục tiêu này hiện vẫn chưa đạt được. Mặc dù còn nhiều khó khăn, tuy nhiên có ... Read more