Marketing theo định hướng dữ liệu (Data-Driven) và Hệ thống quản trị khách hàng Số (Digital CRM & CEM)

Sự tiến hóa của Internet sang Internet của Sự vật trên Nền tảng thứ ba bao gồm: Mạng xã hội, Di động, Phân tích/ Dữ liệu lớn, Điện toán đám mây đang diễn ra với tốc độ chưa từng có ... Read more