Thực Trạng Programmatic Direct Và Triển Vọng Về Premium Advertising

Một số dự báo cho rằng ‘hình thức mua truyền thông Programmatic Direct sẽ tăng trưởng vượt bậc trong năm 2016’. Liệu có phải quá tham vọng? Theo một ước tính từ eMarketer, ngân sách chi cho Programmatic Direct sẽ ... Read more

Góc Nhìn Khách Quan Về Xu Hướng Ad Blocking (Phần 3)

Ứng với mỗi một nguyên nhân được đề cập ở phần trước, luôn có một số giải pháp nhất định giúp hệ sinh thái số vượt qua khủng hoảng chặn quảng cáo (Ad Blocking). Tuy nhiên không phải cách giải ... Read more