Xác định Tính cách, Giới tính và Độ tuổi người dùng Internet thông qua Truyền thông xã hội

Xác định Tính cách, Giới tính và Độ tuổi người dùng Internet thông qua ngôn từ trên Truyền thông xã hội. Một trong những công nghệ nền tảng (#AdTech) quan trọng nhất của Quảng cáo trực tuyến là thuật toán ... Read more