Báo Cáo IAB 2015: Trung Gian Programmatic Hốt Bạc Nhờ “Thuế Ad-Tech”

Mảng công nghệ quảng cáo tự động (Ad tech Programmatic) đã “qua mặt” ngành xuất bản về doanh thu – theo một nghiên cứu do Cục quảng cáo tương tác (IAB) phối hợp với hãng kiểm toán PricewaterhouseCoopers (Pwc) thực ... Read more