L’Oreal Canada khai thác “vẻ đẹp tiềm tàng” của Programmatic Buying

Dữ liệu - thứ trong quá khứ chưa được quan tâm đúng mức - giờ đây là nền tảng “hái ra tiền” cho tập đoàn mỹ phẩm L’Oreal Canada. Như chia sẻ của ông Khoi Truong, giám đốc truyền thông và ... Read more