4 Xu Hướng Quảng Cáo Trên Facebook Trong Năm 2016

Trong cuộc họp gần đây, cả CEO Mark Zuckerberg và COO Sheryl Sandberg đều nhấn mạnh đến sức mạnh của video đối với nhà quảng cáo và người dùng. Nhiều quan sát cho thấy hiệu quả đầy hứa hẹn của ... Read more