Hành Vi Quá Khứ Không Thể Định Hình Quyết Định Mua Sắm Tương Lai

Bạn đã bao giờ tự hỏi tại sao sau khi mua một đôi giày (hay bất cứ mặt hàng tiêu dùng nào khác) trực tuyến, nhiều tuần hay thậm chí nhiều tháng tiếp theo bạn sẽ liên tục thấy các ... Read more