Đảm Bảo Dữ Liệu “Vừa Đủ”

Cách đây chục năm, không ai trong lĩnh vực marketing kỹ thuật số quan tâm đến dữ liệu tích hợp, và khái niệm "dữ liệu lớn" (Big Data) thậm chí còn chưa ra đời. Có lẽ hơi cường điệu một ... Read more

Dữ liệu: “gia vị” cho sáng tạo

Quảng cáo sáng tạo xứng đáng là một phần của các chủ đề xung quanh truyền thông Programmatic. Nhưng thực tế không phải như thế. "Chưa có quảng cáo sáng tạo thực sự", Steven Wolfe Pereira, Phó chủ tịch (VP) phụ ... Read more