TAG Và Các Doanh Nghiệp Đầu Ngành Chung Tay Chống Gian Lận

TAG (The Trustworthy Accountability Group) là định chế được thành lập với mục tiêu ngăn chặn các hoạt động tội phạm và khuyến khích những cải tiến mang tính chuyển đổi tối đa xuyên suốt hệ sinh thái quảng cáo ... Read more

Thương Hiệu Tiến Bao Xa Trên Hành Trình “Cá Nhân Hóa”?

Cá nhân hóa (Personalization) là một trong những thuật ngữ chuyên dụng thường xuyên được nhắc đến nhất hiện nay trong lĩnh vực Marketing. Có nhiều định nghĩa “Cá nhân hóa” khác nhau, nhưng thực chất mỗi cách định nghĩa ... Read more